Internationalisering op ons GO! KLA

Onze projecten

1) Samenwerking met AFS Vlaanderen om de internationale mobiliteit van leerlingen te bevorderen

GO! KLA en AFS Vlaanderen bundelen hun krachten in het Erasmus Consortium, dat onlangs is goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze samenwerking heeft tot doel de internationale mobiliteit van studenten te bevorderen en de uitwisseling van kennis en ervaring te vergroten. De kernpunten:

 • Doelstellingen van het consortium:

  • Bevorderen van intercultureel begrip en samenwerking tussen scholen en organisaties.
  • Stimuleren van uitwisselingsprogramma’s voor studenten.
 • Activiteiten binnen het consortium:

  • Uitwisselingsprogramma’s voor studenten, waarbij ze een semester/trimester/jaar in het buitenland kunnen studeren.
  • Door dit consortium kunnen we studenten financieel ondersteunen om in bepaalde gastlanden te studeren. 
  • Op termijn is het de bedoeling dat er partnerschappen met scholen in het buitenland worden uitgebouwd. 
 • Impact en voordelen:
  • Verrijking van de persoonlijkheid van leerlingen én van ons onderwijs door het contact met verschillende culturen en onderwijssystemen.
  • Vergroting van de internationale competentie van studenten.
  • Versterking van de banden tussen scholen en organisaties in Vlaanderen en andere Europese landen.
2) European Youth Parliament

Elk jaar neemt een delegatie leerlingen van de derde graad deel aan het selectiemoment van het European Youth Parliament. Hier komen jongeren tussen de 15 en 25 jaar samen om ideeën uit te wisselen, verbindingen te leggen en hun visie op Europa te ontwikkelen. Het EYP simuleert het Europees Parlement en bevordert actief burgerschap, sociale vaardigheden en eigen meningen over Europese politiek. De conferenties omvatten teambuilding, commissiewerk en een algemene vergadering waarin deelnemers hun visie presenteren en resoluties verdedigen. Het EYP is niet alleen een debatsimulatie, maar ook een intense ervaring van nieuwe vriendschappen, persoonlijke groei en culturele verkenning.

In schooljaar 23-24 werden vijf leerlingen beloond voor hun inzet en mogen ze op verschillende plekken in Europa ons land vertegenwoordigen. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x