GO! KLA Tweede graad

Welkom in de tweede graad van GO! KLA

Hier begint een fase waarin de keuzes die je maakt, bepalend zullen zijn voor je verdere studietraject. Laat ons samen de mogelijkheden ontdekken!

DERDE EN VIERDE JAAR

Elke studierichting in de tweede graad bestaat uit een basisvorming (gebaseerd op eindtermen) en een specifiek deel (gebaseerd op cesuurdoelen voor de tweede graad). In sommige studierichtingen is er ruimte voor keuzevakken. Sommige keuzevakken vormen een verdieping van de leerinhouden van de basisvorming, andere vakken zijn een verbreding van de studierichting om de doorstroommogelijkheden naar de derde graad te verruimen. Je keuze in de tweede graad bepaalt immers de doorstroommogelijkheden naar de derde graad. Het doorstroomschema kan je hier bekijken. 

Het kiezen van een studierichting in de tweede graad is een belangrijke keuze die grotendeels bepalend is voor het verdere studietraject aangezien de leerlingen binnen het specifieke deel cesuurdoelen moeten behalen. Wanneer er sprake is van een overstap tussen studierichtingen (bv. tussen 3de en 4de jaar) dienen de leerlingen de leerstof van deze specifieke vakken in te halen en volgt er een bijkomende evaluatie. Het slagen op de cesuurdoelen van het specifieke deel van een studierichting is een voorwaarde om te kunnen doorstromen in die specifieke studierichting in de derde graad.

We zetten als school ook in op extra uitdaging door CLIL (Content en Language Integrated Learning) aan te bieden voor het vak geschiedenis in de tweede graad. Leerlingen kunnen, na toestemming van de klassenraad, geschiedenis in het Engels volgen om zo hun taalvaardigheid te vergroten. 

Hieronder vind je per richting de lessentabellen. Via deze link een volledig overzicht  van alle lessentabellen van de tweede graad. 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x