top of page

Vriendenkring Lykona

LYKONA v.z.w.


Vriendenkring van het GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen.

Lykona is de Vriendenkring van het GO! KLA. Het doel van de vereniging is het (financieel) ondersteunen en het verdedigen van de belangen van de school waar mogelijk. Alle financiële middelen worden geïnvesteerd in de school en al haar participanten: ouders, (oud-)leerlingen en (oud-)leerkrachten.

In de eerste plaats organiseert Lykona het boekenfonds zodat de leerlingen tegen een beperkte bijdrage handboeken kunnen lenen en werkboeken, fotokopieën, agenda … ter beschikking krijgen.

Lykona organiseert elk jaar allerlei activiteiten om de verbondenheid met het KLA te bevorderen en te onderhouden: de oud-leerlingenavond (laatste vrijdag van november), (culturele) activiteiten, het schoolfeest van de zesdes in de Arenbergschouwburg, de proclamatie van de zesdes. Via deze activiteiten genereert Lykona bijkomende financiële middelen.

Lykona financiert ook reclame en indien mogelijk de materiële uitrusting van de school en didactisch materiaal. Lykona kan ook dienst doen als sociaal fonds.

Een adres- en/of e-mailadreswijziging kan je meedelen door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadpleeg de kalender voor de datum van de vermelde activiteiten.

Dagelijks bestuur


Voorzitter: de heer Steve Serneels

Ondervoorzitter: de heer Stijn Van Kessel
Secretaris: mevrouw Karin de Haan
Penningmeester: de heer Tim Van Haute

PR-manager: mevrouw Sylvie Van Damme

 

Correspondentieadres:
Lykona v.z.w.
Hertoginstraat 17
2018 Antwerpen
E-mail: Lykona

Bedankt voor de inzending!

bottom of page