top of page

Unesco & ASP(net)

Het GO! KLA is één van de met UNESCO geassocieerde scholen.

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Met meer dan 8.500 onderwijsinstellingen (kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair onderwijs en lerarenopleidingen) uit 179 landen in alle continenten is het uitgegroeid tot een krachtig instrument om UNESCO- en VN-waarden uit te dragen over de hele wereld.

Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van UNESCO streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.

Het ASPnet wil scholen over de hele wereld mobiliseren om de rol van het onderwijs in het promoten van de vredescultuur en de verdraagzaamheid te versterken. De met UNESCO geassocieerde scholen worden aangemoedigd om, onafhankelijk of in samenwerkingsverband, (piloot)projecten te ontwikkelen in een van de vier studiegebieden waarrond het ASPnet werkt, daarbij evenwel steeds rekening houdend met het belangrijkste element van de vrede: leren om met elkaar samen te leven.

De vier studiegebieden waarin het ASPnet het onderwijs wil stimuleren, omvatten op hun beurt een brede waaier aan subthema's die met elkaar in onderling verband staan. Het gaat om:

  • wereldproblemen en de rol van de Verenigde Naties bij het oplossen ervan;

  • vrede, mensenrechten, democratie, tolerantie en geweldloosheid;

  • interculturele dialoog;

  • duurzame ontwikkeling en zorg voor het leefmilieu.

De website www.unesco.be is een platform voor de Vlaamse scholen die actief zijn in het ASPnet en biedt andere geïnteresseerden een blik op wat het betekent om een met UNESCO geassocieerde school te zijn. Bekijk ook zeker eens de facebookpagina van UNESCO.

bottom of page