Back to School

Tweede graad

Leerlingen starten op het GO! KLA in de brede eerste graad. Vanaf de tweede graad is het GO! KLA een school met als finaliteit doorstroom die enkel domeinoverschrijdende studierichtingen aanbiedt. Dit betekent dat wij onze leerlingen een uitstekende basisvorming met algemene doorstroomcompetenties aanbieden die een vervolg naar alle vormen van hoger onderwijs mogelijk maken. Een brede algemene interesse, de competentie om leerinhouden op een abstract niveau te verwerken en de motivatie om verder te studeren maken dan ook deel uit van het profiel van onze leerlingen.

Daarnaast worden op het GO! KLA binnen elke studierichting specifieke eindtermen behaald om de doorstroom naar een welbepaalde vervolgrichting in het hoger onderwijs te faciliteren. Het interesseveld van de leerlingen bepaalt dan ook hun keuze voor een specifieke studierichting vanaf de tweede graad.

Elke studierichting bestaat uit een basisvorming (gebaseerd op eindtermen) en een specifiek deel (gebaseerd op cesuurdoelen voor de tweede graad en specifieke eindtermen voor de derde graad). In sommige studierichtingen is er ruimte voor keuzevakken. Sommige keuzevakken vormen een verdieping van de leerinhouden van de basisvorming., andere vakken zijn een verbreding van de studierichting om de doorstroommogelijkheden naar de derde graad te verruimen.

Voor de volgende competenties die nieuw zijn door de onderwijshervorming richten we een nieuw vak in:

  • economisch en financieel bewustzijn - Inleiding economie en recht (module in het derde jaar)

  • cultureel bewustzijn en culturele expressie - Kunst en cultuur (module in het derde jaar)

  • burgerschap (in het vierde jaar)

Andere nieuwe competenties worden bereikt in samenhang met leerinhouden van vakken uit de basisvorming:

  • digitale competentie en mediawijsheid

  • leercompetenties

  • sociaal-relationele competenties

  • zelfbewustzijn en expressie

  • competenties inzake duurzaamheid

  • juridische competenties

  • ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetentie

Het kiezen van een studierichting in de tweede graad is een belangrijke keuze die grotendeels bepalend is voor het verdere studietraject aangezien onze leerlingen binnen het specifieke deel cesuurdoelen dienen te behalen. Wanneer er sprake is van een overstap tussen studierichtingen (bv.

tussen 3de en 4de leerjaar) dienen de leerlingen de leerstof van deze specifieke vakken in te halen en volgt er een bijkomende evaluatie. Het slagen op de cesuurdoelen van het specifieke deel van een studierichting is immers een voorwaarde om te kunnen doorstromen in die specifieke studierichting.

 

 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt de tweede graad hervormd, te beginnen bij het 3e jaar vanaf september 2021, het vierde jaar september 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to School