top of page

Smartschool

Smartschool is een digitaal schoolplatform, een internetsite voor leerlingen en leerkrachten van een school waar naast de communicatiemogelijkheden ook een digitale agenda,  documenten, links, toetsen, puntenlijsten, een kalender met lesprogramma, … in geplaatst worden.

Alle leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar hun inloggegevens. Bij verlies kunnen zij hun gegevens opvragen bij het onthaal.

Als ouder bestaat de mogelijkheid om, via een co-account, op de hoogte te blijven van alle nieuwe berichten.

  • U surft hiervoor naar de website : kla.smartschool.be

  • U logt in via de account van uw zoon of dochter (zie sticker in agenda).

  • Uw wachtwoord is Ouders11.  Dit wachtwoord kan u nadien aanpassen.

Via deze co-account kan u uw kind korter opvolgen.  U beschikt dan ook over alle vakkeninfo, examen- en vervangingsroosters, brieven die worden uitgedeeld, enz. Via Intradesk kan u in de map “OUDERS EN LEERLINGEN” alle nieuwe zaken vinden. Via de map "COMMUNICATIE MET OUDERS" in het leerlingvolgsysteem wordt u op de hoogte gehouden van remediëringsinitiatieven, leerattitude, houding in de klas,...
Via de berichtenmodule zijn de leerkrachten in staat u te bereiken met vragen/opmerkingen over uw zoon/dochter.

Let wel: u bent enkel in staat te antwoorden op berichten van leerkrachten. Indien u, op eigen initiatief, in contact wil komen met een leerkracht, gebeurt dit nog steeds telefonisch via het secretariaat of de directie.

bottom of page