Schoolonkosten

School- en studietoelage


Hebben je ouders al een schooltoelage voor je? Vanaf de start van het schooljaar kan je een toelage aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Boekenfonds

De leerlingen ontlenen hun leerboeken bij het boekenfonds, beheerd door de vriendenkring LYKONA vzw

(BE34 4062 0839 3190). 

Voor werkboeken (invulschriften), huur handboeken, fotokopieën, schoolschriftpapier voor toetsen en T-shirt lichamelijke opvoeding is de bijdrage:

 • voor de leerlingen van het eerste jaar € 210 (inclusief T-shirt)

 • voor de leerlingen van het tweede jaar € 160 (nieuwe leerlingen € 190)

 • voor de leerlingen van het derde jaar € 230 (nieuwe leerlingen € 235 incl. waarborg  € 50)

 • voor de leerlingen van het vierde jaar € 150 (nieuwe leerlingen € 205 incl. waarborg € 50)

 • voor de leerlingen van het vijfde jaar € 150 (nieuwe leerlingen € 205 incl. waarborg  € 50)

 • voor de leerlingen van het zesde jaar € 140 (nieuwe leerlingen € 195 incl. waarborg € 50)

De leerlingen werken met een digitale agenda via smartschool.
Gelieve geen schriften vooraf te kopen, iedere vakleraar zal hiervoor de nodige instructies geven.

Waarborg


Elke leerling vanaf het derde jaar betaalt een waarborg van € 50 voor de ontleende handboeken. Deze waarborg wordt teruggestort wanneer de leerling de school verlaat en alle ontleende boeken weer heeft ingeleverd. De terugbetaling gebeurt nadat hiervoor een aanvraag werd ingediend met vermelding van het rekeningnummer voor de terugstorting. Het aanvraagformulier voor terugbetaling kan je via smartschool (intradesk – in de map ouders – brieven – 3de graad) downloaden. Dit digitaal document moet je bezorgen aan Lykona. Je kan het formulier ook afgeven op school (onthaal). Je kan deze aanvraag ook mailen naar Lykona (kla.lykona@gmail.com) of naar de school (onthaal@kla.be).

Didactische uitstappen

De richtprijs voor de maximumbijdrage is vastgesteld op:

 • Voor het eerste jaar: max. circa € 85

 • Voor het tweede jaar: max. circa € 45

 • Voor het derde jaar: max. circa € 70

 • Voor het vierde jaar: max. circa € 60

 • Voor het vijfde jaar: max. circa € 105

 • Voor het zesde jaar: max. circa € 105

Sport- of verkeersdag


Om het andere jaar richten wij een sport- of verkeersdag in voor alle leerlingen. De eerste bijdrage gebeurt ook in september en het definitieve saldo wordt komt op de eindfactuur in juni, samen met het openstaande saldo van de excursies. Het maximumbedrag voor de sportdag bedraagt € 35,00.

GWP’s


Enkel voor de GWP’s volgt een apart overschrijvingsformulier.

 • 1ste jaar (bosklassen): ca. € 225

 • 2de jaar (zeeklassen): ca. € 190
  prijs GWP1 en 2 afhankelijk van geldinzamelactie

 • 3de jaar (Westmalle): ca.  € 125

 • 4de jaar (Parijs): ca. € 250

 • 5de jaar (verschillende bestemmingen): ca. € 130

 • 6de jaar (Berlijn): ca. € 380