top of page

Schoolonkosten

School- en studietoelage


Hebben je ouders al een schooltoelage voor je? Vanaf de start van het schooljaar kan je een toelage aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Boekenfonds

De leerlingen ontlenen hun leerboeken bij het boekenfonds, beheerd door de vriendenkring LYKONA vzw

(BE34 4062 0839 3190). 

Voor werkboeken (invulschriften), huur handboeken, fotokopieën, schoolschriftpapier voor toetsen en T-shirt lichamelijke opvoeding is de bijdrage:

 • voor de leerlingen van het eerste jaar € 210 (inclusief T-shirt)

 • voor de leerlingen van het tweede jaar € 160 (nieuwe leerlingen € 190)

 • voor de leerlingen van het derde jaar € 230 (nieuwe leerlingen € 235 incl. waarborg  € 50)

 • voor de leerlingen van het vierde jaar € 150 (nieuwe leerlingen € 205 incl. waarborg € 50)

 • voor de leerlingen van het vijfde jaar € 150 (nieuwe leerlingen € 205 incl. waarborg  € 50)

 • voor de leerlingen van het zesde jaar € 140 (nieuwe leerlingen € 195 incl. waarborg € 50)

De leerlingen werken met een digitale agenda via smartschool.
Gelieve geen schriften vooraf te kopen, iedere vakleraar zal hiervoor de nodige instructies geven.

Waarborg

Elke leerling vanaf het derde jaar betaalt een waarborg van € 50 voor de ontleende handboeken. Deze waarborg wordt teruggestort wanneer de leerling de school verlaat en alle ontleende boeken weer heeft ingeleverd. De terugbetaling gebeurt nadat hiervoor een aanvraag werd ingediend met vermelding van het rekeningnummer voor de terugstorting. Je kan deze aanvraag mailen naar onthaal@kla.be.  

Terugbetaling waarborg Chromebooks

Voor een vlotte terugbetaling vragen we u om via de link hieronder het formulier in te vullen zodat we over de correcte gegevens beschikken.

 

De Chromebooks zullen worden nagekeken op het einde van het schooljaar of bij inlevering indien de leerling de school sneller verlaat.

 

De toestellen zijn eigendom van de school en we willen nagaan of er voldoende zorg voor gedragen werd.

Bij schade aan de Chromebook zullen kosten afgehouden worden van de waarborg volgens de bepalingen opgenomen in de gebruiksovereenkomst:

Stickers / krassen: € 20
Toestel moet binnen voor herstelling: € 40

De terugbetaling zal binnen de vier weken gebeuren nadat het formulier is ingevuld. 

Didactische uitstappen

De richtprijs voor de maximumbijdrage is vastgesteld op:

 • Voor het eerste jaar: max. circa € 85

 • Voor het tweede jaar: max. circa € 45

 • Voor het derde jaar: max. circa € 70

 • Voor het vierde jaar: max. circa € 60

 • Voor het vijfde jaar: max. circa € 105

 • Voor het zesde jaar: max. circa € 105

Sport- of verkeersdag


Om het andere jaar richten wij een sport- of verkeersdag in voor alle leerlingen. De eerste bijdrage gebeurt ook in september en het definitieve saldo wordt komt op de eindfactuur in juni, samen met het openstaande saldo van de excursies. Het maximumbedrag voor de sportdag bedraagt € 35,00.

GWP’s


Enkel voor de GWP’s volgt een apart overschrijvingsformulier.

 • 1ste jaar (bosklassen): ca. € 225

 • 2de jaar (zeeklassen): ca. € 190
  prijs GWP1 en 2 afhankelijk van geldinzamelactie

 • 3de jaar (Westmalle): ca.  € 125

 • 4de jaar (Parijs): ca. € 250

 • 5de jaar (verschillende bestemmingen): ca. € 130

 • 6de jaar (Berlijn): ca. € 380

bottom of page