top of page

Oudervereniging OKLA

Wat is OKLA? 

De “Oudervereniging van het Koninklijk Lyceum Antwerpen” is een inspraakorgaan waar enthousiaste ouders met elkaar schoolactiviteiten voorbereiden en uitwerken.

Wat is het doel van OKLA?

OKLA ondersteunt en organiseert voor leerlingen én voor hun ouders. Tevens is het voor OKLA mogelijk een brug tussen de schoolleiding en leerlingen te slaan. Ook op financieel gebied steunt OKLA een aantal leerlinggerichte projecten.

Steun

Onderstaand een lijst van activiteiten en projecten waar OKLA de voorbije schooljaren aan meegewerkt heeft:

 • Extra lockers zijn aangekocht. In totaal verhuurt OKLA bijna 400 lockers per jaar.

 • Elk jaar organiseert OKLA een activiteit gericht op ouders (in 2019 klimaatavond met Nic Balthazar).

 • Alle eerstejaarsleerlingen ontvingen tijdens de onthaaldagen spaakreflectoren van OKLA.

 • Tijdens de openschoolavond is OKLA zichtbaar aanwezig.

 • OKLA verzorgde tijdens de eerste informatieavond voor ouders van het 1ste jaar een hapje en een drankje.

 • Voor de leerlingen van de eerste graad wordt jaarlijks de Rocklala-fuif georganiseerd.

 • Er werd een nieuwe geluids- en lichtinstallatie aangekocht.

 • OKLA koopt nieuw speelplaatsmeubilair aan.

 

Dialoog

OKLA vertegenwoordigt de ouders binnen de school: de vereniging is op permanente basis een gesprekspartner van de school en de inrichtende macht. OKLA vergadert maandelijks:

 • Tijdens deze vergaderingen geeft de directeur toelichting over projecten die op school lopen en over school organisatorische zaken.

 • Op de hand zijnde activiteiten worden besproken en voorbereid.

 • Beslissingen over sponsoring of aankopen worden genomen.

Hoe meer leden, hoe meer we kunnen doen.

Wilt u ook graag OKLA steunen? Dat kan op heel veel manieren!

 • U neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen en u bepaalt op deze manier mee welke projecten en activiteiten OKLA steunt of organiseert.

 • Bent u geen vergadertype, maar u wilt wel graag een handje meehelpen tijdens activiteiten, dan zijn wij naar u op zoek!

 • U ziet niet de mogelijkheid mee te vergaderen of mee te helpen, maar u wenst OKLA (en dus de school) financieel te steunen.

Onze school verkreeg het label oudervriendelijke school van het GO! onderwijs voor haar samenwerking met onze ouders. 

Meer informatie?

E-mail: okla@kla.be

De leden van het OKLA-bestuur geven u graag alle mogelijke informatie over de verschillende manieren waarop u OKLA kunt steunen.

Voorzitter: de heer Leon Peijnenburg
Ondervoorzitter: mevrouw Isabelle Debrabandere
Penningmeester: de heer Frederic Dethoor
Secretaris: mevrouw Katrien Mortelmans

bottom of page