Inspraak

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, personeelsleden, directie en andere partners SAMEN school maken.

Onze school werkt met:

  • De schoolraad

  • De leerlingeraad

  • Oudervereniging OKLA

  • Vriendenkring Lykona

© 2019 GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen