Inschrijvingen

Wil je onze school beter leren kennen?

Volg hier de stand van zaken i.v.m. wachtlijst eerste jaars:

Opgebeld van de wachtlijst N.IND: 102

Opgebeld van de wachtlijst IND: 21

Leerlingen voor het 1e jaar die nog willen aanmelden:

Belangrijke wijziging wegens het opschorten van de fysieke inschrijvingen op school! (maatregel COVID-19)
Voor 1A is de digitale aanmeldperiode afgelopen. De leerlingen die zich aangemeld hebben en een ticket hebben gekregen, worden nu telefonisch gecontacteerd om zich in te schrijven.


Leerlingen voor 1A die zich niet aangemeld hebben of die geen ticket gekregen hebben van hun school naar keuze, kunnen zich vanaf maandag 18 mei om 9 uur opnieuw aanmelden en inschrijven via de website https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/. Via deze website kan je de vrije plaatsen bekijken van onze school. De aanmeldingen verlopen in chronologische volgorde. Wie eerst klikt heeft eerst plaats.

 

Leerlingen die in de hogere jaren willen inschrijven, nemen hiervoor telefonisch contact op met de school vanaf maandag 20 april 2020.

Dit kan telkens tussen 9u en 16u op ma, di, do en vrij. Op woensdag tussen 9u en 12u30

Zij geven hun naam, geboortedatum, e-mailadres alsook de studierichting waar ze willen inschrijven door en komen op een wachtlijst te staan. Het GO! KLA heeft haar maximumcapaciteit bereikt. Er dient eerst bekeken te worden of er plek is in de gevraagde studierichting. Zo ja, contacteert de school de ouders van de aangemelde leerlingen begin juli om in te schrijven.

Nieuwe leerlingen voor het eerste jaar (zonder voorrang) worden aangemeld via de website meldjeaan.be

tot 3 april 2020. Hieronder de tijdlijn voor alle Antwerpse scholen gewoon secundair onderwijs voor de inschrijvingen van het eerste jaar:

  • Aanmeldingsperiode voorrangsgroepen: 10/02/2020 - 21/02/2020

  • Publicatie vrije plaatsen: 13/03/2020

  • Aanmeldingsperiode alle leerlingen: 16/03/2020 - 3/04/2020

  • Communicatie resultaten van de ordening aan ouders: 6/05/2020

  • Publicatie vrije plaatsen: 8/05/2020

  • Inschrijvingsperiode leerlingen met toekenning/ticket: 9/05/2020 - 3/06/2020

  • Start vrije inschrijvingsperiode: 11/05/2020 (Dit betekent: heeft een school na de toekenningen nog vrije plaatsen, dan kan zij vanaf 11/05/2020 meteen ook niet-aangemelde leerlingen voor die plekken inschrijven).

© 2019 GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen