top of page

Historiek

historiek.jpg

Het KLA is een Antwerpse school die al meer dan 90 jaar garant staat voor kwaliteitsvol onderwijs.

Op 29 juli 1924 werd op de gemeenteraad beslist om een volwaardig Atheneum voor Meisjes op te richten. De plannen hiervoor kwamen van schepen Camille Huysmans. Op 1 oktober 1924, toen de startdatum van het nieuwe schooljaar, werd het “Institut Supérieur pour Demoiselles” omgevormd en… onze school was geboren! De schoolgebouwen bevonden zich in de Lamorinièrestraat en op de Mechelsesteenweg.

Van bij het begin volgde de school de leerplannen voor de rijksscholen en in 1930 reikte het Atheneum voor Meisjes de eerste getuigschriften uit. Tot in 1938 onderwees men in het Frans. Daarnaast konden de leerlingen vanaf 1928 les volgen in het Nederlands. De Franse klassen werden geleidelijk aan afgeschaft en vanaf 1945 werd het Nederlands de enige onderwijstaal. Het Franstalig onderwijs voor meisjes, dat zijn oorsprong vond in 1872, doofde zo uit.

In 1872 was immers in Antwerpen door het toenmalige liberale bewind een middelbare afdeling met vier klassen opgestart. Er moest worden betaald om de lessen te kunnen volgen. Zo ontweek men de verplichting om godsdienstonderwijs in te richten. Een wet uit 1842 verplichtte de gemeenten immers om gratis onderwijs te organiseren voor arme kinderen. Artikel 6 van die wet begon met: “L’instruction primaire comprend nécessairement l’enseignement de la religion…” en dat was een doorn in het oog van liberalen van toen. De liberale families gaven er daarom in Antwerpen (en elders) de voorkeur aan om officiële betalende scholen op te richten – zonder godsdienstles.

De school kende dadelijk een groot succes: het aantal leerlingen steeg van 250 in 1924 naar  703 in 1939. Vanaf toen vond men het belangrijk dat meisjes, net zoals jongens, onderwijs konden genieten. Omwille van de stijgende kosten ging in 1948 het Atheneum voor meisjes van de stad Antwerpen over naar het Rijksonderwijs. Het Atheneum heette vanaf dan Lyceum en bovendien Koninklijk! Van 1959 tot 1983 was er zelf een internaat verbonden aan het Lyceum.

In september 1963 verhuisde een belangrijk deel van de school naar de nieuwe gebouwen aan de Hertoginstraat. In 1985, na het optrekken van een gloednieuw complex aan de Mechelsesteenweg 71, werd de hele school verenigd op één campus. De school kreeg zo haar huidige infrastructuur.

Een mijlpaal in de geschiedenis van de school is 1970, het jaar waarin het Lyceum ook voor jongens toegankelijk werd.

Met de invoering van het vernieuwd secundair onderwijs (V.S.O.) raakte het Lyceum haar officiële naam kwijt. Het werd Koninklijk Atheneum 2 of ‘het KA 2’, met de afsplitsing van een – zij het ingebouwde – Middenschool 2. In 1998 ging de Middenschool op in een zesjarige cyclus.

Sinds 1 februari 2008 heten we opnieuw officieel het Koninklijk Lyceum Antwerpen.  Het is een naam met faam waar we terecht fier op zijn.

Ondertussen biedt het KLA zo goed als alle studierichtingen aan in het ASO. Zo kan je nog steeds een volledige cyclus Grieks volgen op onze school, een unicum. Sinds enkele jaren heeft de school haar maximumcapaciteit bereikt en kijken we hoopvol uit naar middelen voor een mogelijke uitbreiding. Elk jaar opnieuw is de vraag naar een plaats in onze school spijtig genoeg groter dan het aanbod.

bottom of page