GWP's

Bosklassen (1ste jaar)


Een leerrijk en boeiend project dat we elk jaar opnieuw met onze eerstejaars ondernemen, zijn de ‘Bosklassen’. We verblijven in de herfstperiode een week in het domein van Wörriken, gelegen in Bütgenbach, in de Oostkantons.

Het ontwikkelen van een sterke, respectvolle relatie tussen leerlingen onderling, maar ook tussen leerlingen en leerkrachten, staat centraal in dit project aan het begin van een nieuwe schoolloopbaan.
De lessen op de Bosklassen vinden grotendeels plaats buiten de klasmuren, in de prachtige natuur van de Hoge Venen. Zo gaan we bijvoorbeeld een kijkje nemen aan het stuwmeer van Bütgenbach of ondernemen we een heuse Hoge Venentocht waarbij de leerlingen op een actieve manier de natuur ontdekken en waarnemen. Hierbij streven wij belangrijke waarden, zoals respect voor het milieu, na en moedigen wij onze leerlingen aan om op een positieve manier om te springen met water, lucht, bodem en energie.
Ook sport ontbreekt niet op het programma van de Bosklassen. Er worden dagelijks bewegingsactiviteiten ingebouwd, waaronder muurklimmen, tchoukbal, zwemmen, tennis, boogschieten en oriëntatielopen.
Daarnaast wijzen wij onze leerlingen gedurende deze intensieve week ook op het belang van een gezonde leefstijl, juiste voedingsgewoonten en een goede hygiëne.

Zeeklassen (2de jaar)


Een project zoals de zeeklassen is uitermate geschikt om naast vakgebonden eindtermen ook de opgelegde vakoverschrijdende eindtermen (VOET) te bereiken.
Zo kunnen de leerlingen, door buiten de klas te treden, op een actieve manier leren de natuur waar te nemen en cultuur te appreciëren. Op het programma staan o.a. aardrijkskunde (toerisme en recreatie aan de kust), kunstinitiatie (het surrealisme, een bezoek aan het Paul Delvauxmuseum en een creatieve opdracht), verkeersopvoeding, een fietstocht, een opdracht rond Frans en Engels, zwemmen, een duinenspel, enz.

Tijdens het verblijf worden een goede groepsgeest aangekweekt waarbij de onderlinge communicatie en verstandhouding worden gestimuleerd. Zo brengen de leerlingen sociale vaardigheden in praktijk en leren ze op een constructieve manier met elkaar omgaan. De bereidheid tot dialoog en het respect voor anderen worden geactiveerd, wat hun integratie in de maatschappij zal vergemakkelijken.

We willen ook oog hebben voor de essentiële leefregels die een aangename omgang en een beleefde houding benadrukken. Het is evident dat ook gewezen wordt op een gezonde leefstijl bij de leerlingen zelf en het belang van een goede hygiëne en juiste voedingsgewoonten wordt onderstreept.

Westmalle (3de jaar)


Alle leerlingen van het derde jaar gaan in oktober naar Westmalle voor een groep bevorderende tweedaagse. Via samenwerkingsopdrachten, gesprekken, sport en spel leren de leerlingen elkaar beter kennen. Achteraf vinden ze dat hun klas een hechtere groep vormt en dat ze elkaar inderdaad beter kennen. Voor deze tweedaagse doen we een beroep op professionele begeleiders van de dienst 'Jong & Van Zin', een dienst die ervaring heeft in het organiseren van klasdagen. We logeren in vol pension in het jeugdverblijfcentrum Heibrand.

Parijs (4de jaar)


“Ik had gedacht dat mijn vaderland de hele wereld was, net zoals ik, als kind gedacht had dat onze straat het hele land was. Naarmate ik groeide, werd de straat kleiner. Maar toen ik eenmaal buiten mijn vaderland kwam, kromp de aarde en voelde ik me voor het eerst groter dan voordien.” (Nawal El Saadawi)

De week na de paasvakantie bezoeken wij traditiegetrouw met alle vierdejaars Parijs. De bedoeling van deze driedaagse is de leerlingen onder te dompelen in de Franse taal en in de cultuur van Parijs.

Tijdens de maanden maart en april worden de leerlingen voorbereid tijdens de lessen Frans en geschiedenis. Ter plaatse ondervinden ze aan den lijve wat ze in de klas geleerd hebben: zich verplaatsen in een grootstad, de weg vragen, een interview afnemen met Parijzenaren, het kasteel en de tuinen van Versailles ontdekken...

Bovendien probeert deze GWP het groepsgevoel, de zelfredzaamheid en de interesse voor kunst en cultuur aan te wakkeren. Een avondwandeling, een fietstocht, een aantal museumbezoeken, twee wandelzoektochten en een vrije namiddag maken deze driedaagse compleet.

Verschillende bestemmingen (5de jaar)

schooljaar 2018-2019: Tongeren/Maastricht, Doornik en Gent


In het 5de jaar worden onze leerlingen opgedeeld in verschillende groepen om op GWP te gaan. We houden de GWP in dit jaar kleinschalig en gaan maar 2 dagen op stap. Elk jaar bekijken we opnieuw welke bestemmingen we zullen aandoen afhankelijk van het cultureel en sportief aanbod ter plaatse aan . Op deze manier houden we ook de kostprijs van de GWP's in de derde graad in evenwicht, aangezien het 6de jaar een week naar Berlijn gaat. Voor elke groep werd de GWP een combinatie van cultuur en ontspanning. Er staan boeiende museumbezoeken en stadsrondleidingen op het programma maar tevens sport en teambuilding. De formule in kleine groepjes werd door iedereen gesmaakt en wordt de volgende schooljaren herhaald...

GWP6 (6de jaar)

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal de GWP voor 6 in Berlijn doorgaan. Onze leerlingen leren Berlijn en haar geschiedenis beter kennen. Er staat een gevarieerd aanbod van musea met gids op het programma: DDR museum, Pergamon museum, Topografie van terreur, Stasi gevangenis… waarin de link naar de leerplannen van verschillende vakken maar vooral naar dat van geschiedenis wordt gelegd. Wij voorzien gegidste stadswandelingen en museumbezoeken en tevens ruimte voor ontspanning: boottocht, vrije namiddag, fietstocht.

© 2019 GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen