top of page

GWP's

Bosklassen (1ste jaar)

Elk jaar trekken wij met onze eerstejaars in de herfstperiode een week op ‘Bosklassen’. Dit is een leerrijk en boeiend project dat doorgaat op het domein Worriken, gelegen in Bütgenbach (Oostkantons).
Het ontwikkelen van een sterke, respectvolle relatie tussen leerlingen onderling in klasoverstijgende groepen, maar ook tussen leerlingen en leerkrachten staat centraal in dit project aan het begin van een nieuwe schoolloopbaan.
De lessen op de bosklassen vinden volledig plaats buiten de klasmuren, in de prachtige natuur rond het meer van Bütgenbach. Zo gaan we bijvoorbeeld een kijkje nemen aan het stuwmeer bij de Warche en ondernemen we een heuse Hoge Venentocht waarbij de leerlingen op een actieve manier de natuur ontdekken en waarnemen. Hierbij streven wij belangrijke waarden na zoals respect voor het milieu en moedigen wij onze leerlingen aan om op een positieve manier om te springen met water, lucht, bodem en energie.
Ook sport ontbreekt niet op het programma van de bosklassen. Er worden dagelijks bewegingsactiviteiten ingebouwd, waaronder muurklimmen, tchoukbal, zwemmen, tennis, boogschieten, oriëntatielopen en zelfs een avonturenparcours met deathride. Ook werken de leerlingen in groepjes verder aan hun CREA-project en houden ze daar een toonmoment.
Tenslotte wijzen wij onze leerlingen gedurende deze intensieve week ook op het belang van een gezonde leefstijl en een goede hygiëne.
Later op het schooljaar kijken we terug op deze fantastische week met de bosklassenfilm én een spetterende fuif.

Zeeklassen (2de jaar)


Een project zoals de zeeklassen is uitermate geschikt om naast vakgebonden eindtermen ook de opgelegde vakoverschrijdende eindtermen (VOET) te bereiken.
Zo kunnen de leerlingen, door buiten de klas te treden, op een actieve manier leren de natuur waar te nemen en cultuur te appreciëren. Op het programma staan o.a. aardrijkskunde (toerisme en recreatie aan de kust), kunstinitiatie (het surrealisme, een bezoek aan het Paul Delvauxmuseum en een creatieve opdracht), verkeersopvoeding, een fietstocht, een opdracht rond Frans en Engels, zwemmen, een duinenspel, enz.

Tijdens het verblijf worden een goede groepsgeest aangekweekt waarbij de onderlinge communicatie en verstandhouding worden gestimuleerd. Zo brengen de leerlingen sociale vaardigheden in praktijk en leren ze op een constructieve manier met elkaar omgaan. De bereidheid tot dialoog en het respect voor anderen worden geactiveerd, wat hun integratie in de maatschappij zal vergemakkelijken.

We willen ook oog hebben voor de essentiële leefregels die een aangename omgang en een beleefde houding benadrukken. Het is evident dat ook gewezen wordt op een gezonde leefstijl bij de leerlingen zelf en het belang van een goede hygiëne en juiste voedingsgewoonten wordt onderstreept.

Westmalle (3de jaar)

Alle leerlingen van het derde jaar gaan in het begin van het schooljaar naar Westmalle voor een groepsbevorderende driedaagse. De eerste dag staat in het teken van sensibilisering rond drugs- en alcoholgebruik. Gedurende deze driedaagse leren de leerlingen elkaar via samenwerkingsopdrachten, gesprekken, sport en spel beter kennen, met als doel een hechtere klasgroep te creëren. Voor deze GWP doen we een beroep op professionele begeleiders van de vzw Pimento. We logeren in vol pension in het jeugdverblijfcentrum Heibrand. De verplaatsing gebeurt met de fiets.

Parijs (4de jaar)


“Ik had gedacht dat mijn vaderland de hele wereld was, net zoals ik, als kind gedacht had dat onze straat het hele land was. Naarmate ik groeide, werd de straat kleiner. Maar toen ik eenmaal buiten mijn vaderland kwam, kromp de aarde en voelde ik me voor het eerst groter dan voordien.” (Nawal El Saadawi)

De week na de paasvakantie bezoeken wij traditiegetrouw met alle vierdejaars Parijs. De bedoeling van deze driedaagse is de leerlingen onder te dompelen in de Franse taal en in de cultuur van Parijs.

Tijdens de maanden maart en april worden de leerlingen voorbereid tijdens de lessen Frans en geschiedenis. Ter plaatse ondervinden ze aan den lijve wat ze in de klas geleerd hebben: zich verplaatsen in een grootstad, de weg vragen, een interview afnemen met Parijzenaren, het kasteel en de tuinen van Versailles ontdekken...

Bovendien probeert deze GWP het groepsgevoel, de zelfredzaamheid en de interesse voor kunst en cultuur aan te wakkeren. Een avondwandeling, een fietstocht, een aantal museumbezoeken, twee wandelzoektochten en een vrije namiddag maken deze driedaagse compleet.

Verschillende bestemmingen (5de jaar)

schooljaar 2018-2019: Tongeren/Maastricht, Doornik en Gent


In het 5de jaar worden onze leerlingen opgedeeld in verschillende groepen om op GWP te gaan. We houden de GWP in dit jaar kleinschalig en gaan maar 2 dagen op stap. Elk jaar bekijken we opnieuw welke bestemmingen we zullen aandoen afhankelijk van het cultureel en sportief aanbod ter plaatse aan . Op deze manier houden we ook de kostprijs van de GWP's in de derde graad in evenwicht, aangezien het 6de jaar een week naar Berlijn gaat. Voor elke groep werd de GWP een combinatie van cultuur en ontspanning. Er staan boeiende museumbezoeken en stadsrondleidingen op het programma maar tevens sport en teambuilding. De formule in kleine groepjes werd door iedereen gesmaakt en wordt de volgende schooljaren herhaald...

Berlijn (6de jaar)

Eind september gaan onze zesdejaars op ontdekking in Berlijn, en daarbij staan geschiedenis en cultuur centraal. Tijdens deze 5-daagse reis ontdekken de leerlingen het rijke verleden van de Duitse hoofdstad : de Tweede Wereldoorlog, het leven in Oost-Berlijn, het Berlijn van na de val van de Muur, het hedendaagse Berlijn, … al deze thema’s komen aan bod. Geschiedenis en cultuur worden belicht aan de hand van verschillende bezoeken en wandeltochten. We ontdekken de eigenheid van de verschillende Berlijnse wijken, te voet of per fiets. We bezoeken het Tranenpaleis, de Hohenschönhausen-gevangenis, het DDR-museum, het concentratiekamp Sachsenhausen, een extra museum naar keuze, … Ook de Berlijnse muur zelf kan niet ontbreken. Een boeiende GWP tijdens dewelke een aantal van de meest bepalende historische gebeurtenissen van de 20ste eeuw belicht worden!

bottom of page