top of page

Derde graad

Al onze leerlingen worden optimaal voorbereid op verdere studies in het hoger onderwijs (hogeschool en universiteit). De nadruk ligt hier dus vooral op de zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van de leerling en op het verwerven van de nodige vaardigheden en kennis om met succes verder te kunnen studeren.
Alle leerlingen die slagen in het 6de jaar kunnen zonder onderscheid hogere studies aanvangen.

In de studierichting economie-moderne talen wordt het complementair gedeelte ingevuld vanuit een nood aan ondernemerszin vanuit de maatschappij en de bedrijfswereld. Onze school kiest om tijdens het project minionderneming de leerlingen de kans te geven een eigen onderneming op te richten, een goede formule om jongeren de nodige inzichten in het ondernemerschap mee te geven.

In het 6de jaar kunnen de studierichtingen Grieks-Latijn, Grieks-moderne talen, humane wetenschappen en Latijn-moderne talen het complementair vak wiskunde volgen. Dit vak hebben we binnen het keuzepakket opgenomen om onze leerlingen een voorsprong te geven wanneer ze opteren voor een studierichting waarbij in het bachelorpakket wiskunde, vooral statistiek is opgenomen. Ervaring leert dat dit vaak een struikelblok vormt voor vele studenten.

Een andere keuzemogelijkheid is het opnemen van een bijkomende taal: Spaans of Duits. Als we kijken naar welke studierichtingen in het verdergezet onderwijs onze afstudeerders doorstromen zijn dit vaak ‘taal’richtingen: toegepaste taalkunde, communicatiewetenschappen, taal-en letterkunde… Voor onze leerlingen uit een studierichting met de pool moderne talen is dit een vijfde taal die wordt aangeboden. Voor onze leerlingen uit de studierichting Grieks-Latijn en humane wetenschappen een vierde taal.

bottom of page