top of page
Chalkboard with Different Languages

CLIL

Onze school wordt vanaf 1 september 2022 een CLIL school.

 

Wat is CLIL? Content and Language Integrated Learning behelst het onderwijs van een zaakvak (denk wiskunde, LO, geschiedenis, …alle vakken zijn mogelijk, behalve de taalvakken) in een andere taal (in het Vlaams onderwijs zijn Engels, Frans en Duits toegestaan). Net als wanneer Nederlands de voertaal is, werken we in CLIL aan de beoogde leerplandoelstellingen van het bewuste vak. De focus ligt dan ook niet op taalbeschouwing, maar op het via de vakinhoud impliciet aanleren van de taal. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze vorm van taalverwerving erg effectief is.

 

KLA blijft natuurlijk streven naar een sterke beheersing van het Nederlands bij alle leerlingen. CLIL mag wettelijk bepaald slechts een klein deel van het curriculum uitmaken. Toch denken we dat het een meerwaarde kan zijn om onze leerlingen de gelegenheid te geven om nog meer van vreemde talen te proeven. In een meer dan ooit gemondialiseerde wereld is meertaligheid een sterke troef. Wij kiezen ervoor om te starten met zaakvakken die in het Engels worden gegeven. Vandaag de dag worden in het hoger onderwijs al heel wat vakken in het Engels gedoceerd.

 

Voor het schooljaar 2022-2023 starten we met geschiedenis en EFC (economische en financiële competenties) in 3 in Engels én Nederlands (volledig jaar) en Latijn in de derde graad (deel van het jaar). Leerlingen die willen CLILLEN dienen hiervoor toestemming te krijgen van de delibererende klassenraad.

 

 

In de toekomst wensen we het CLIL aanbod met leerkrachten die daarvoor de vereiste kwalificatie hebben behaald, verder uit te breiden.

Chalkboard with Different Languages
bottom of page