top of page

Activiteiten

Aangezien het GO! KLA een school is die meer wil doen dan louter kennisoverdracht, staat de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid van onze leerlingen centraal. Dit kan vooral verwezenlijkt worden via projecten waar veel aandacht besteed wordt aan het bereiken van transversale eindtermen. Enkele voorbeelden van de voorbije jaren: STEAM-project voor alle 4des, in elk leerjaar een interlevensbeschouwelijke dialoog, schrijf-ze-vrij actie, een sportdag of verkeersweek. Voor volgende jaren is onze school geselecteerd als proefschool voor een project rond zuivere lucht in de Stad Antwerpen. Rond burgerschap en culturele expressie zullen ook klasoverschrijdende projecten worden georganiseerd. Een deel van die projecten bestaan uit meerdaagse uitstappen al dan niet buiten België. Elk leerjaar gaat namelijk op stap.

Daarnaast worden er regelmatig culturele evenementen bezocht (musea, theater, dansvoorstellingen,…) en zelf georganiseerd. Dat kan gaan van een boekenbeurs voor de derdejaars, een musical of toneel door alle leerlingen tot een schoolfeest in de Arenbergschouwburg van alle zesdejaars.

Via de minionderneming leren de studenten economie de werking van een bedrijf in de praktijk kennen.
De school moedigt ook sport na school aan en heeft enkele schoolploegen die de naam van het GO! KLA met verve verdedigen.

Aangezien wij een maatschappelijk geëngageerde school zijn steunen wij jaarlijks goede doelen. Onze leerlingenraad kiest elk jaar een ander goed doel waar de opbrengsten van inzamelacties naar toe gaan. In het schooljaar 2018-2019 was dit ArmenTeKort uit Antwerpen.

Uitstappen


Uitstappen dragen bij aan buitenschools leren. Onze leerkrachten organiseren jaarlijks de 'vaste waarden' aan uitstappen maar spelen tevens in op het actuele aanbod van tentoonstellingen, toneelstukken ed.
U kan de kalender raadplegen om te weten wat wanneer doorgaat.

bottom of page