top of page
Forest Trees

Aanbod

Vertrouwen. Teamgeest. Open communicatie.

Het GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen is een doorstroomschool (ASO) met oog voor traditie én vernieuwing en met een breed aanbod aan studierichtingen, waaronder een volledige cyclus Grieks.

GO! KLA is een warme school met een leerlingen-, studie- en onderwijsloopbaanbegeleiding op maat. Een school waar participatie geen loos begrip is.


GO! KLA hecht veel belang aan de kritische zin en de creativiteit van het individu, dit komt o.a. tot uiting in een uniek, jaarlijks wederkerend project van de zesdejaars in de Arenbergschouwburg.

Andere troeven van GO! KLA zijn ongetwijfeld de sportfaciliteiten en de grote groene speelplaats. Bovendien is GO! KLA gelegen in het hartje van Antwerpen en daardoor ook uitstekend bereikbaar.

Het GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen heeft een ruim aanbod aan studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit (ASO).
In een democratische atmosfeer wil het GO! KLA jonge mensen helpen bij een zo ruim mogelijke ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid en hen tegelijk een grondige opleiding meegeven als basis voor verdere studies.

Het KLA  omvat de volledige zesjarige cyclus van het secundair onderwijs, onderverdeeld in 3 graden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie met betrekking tot de school

Het GO! KLA wil een warme en open school zijn waar leerlingen zich thuis voelen, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen alle kansen krijgen, voert onze school een actief zorgbeleid. Ons pedagogisch project kadert binnen het profiel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Leerlingen starten op het GO! KLA in de brede eerste graad. Vanaf de tweede graad is het GO! KLA een doorstromingsgerichte school die jonge mensen een uitstekende basiskennis aanleert en hen de noodzakelijke vaardigheden en attitudes eigen maakt om in het hoger onderwijs succesvol studies te volgen. We trachten deze competenties te bereiken in een schoolklimaat van open communicatie, vertrouwen en teamgeest.

Het GO! KLA neemt ook initiatieven om de leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling tot verdraagzame, verantwoordelijke, zelfbewuste jonge mensen met positief kritische zin, sociaal engagement, een gezonde leergierigheid, voldoende zelfkennis en zelfredzaamheid.

Visie op onze leerlingen

Om leerlingen goed voor te bereiden op hoger onderwijs stimuleert het GO! KLA hen om voldoende tijd en energie te besteden aan hun leervermogen opdat zij hun talenten optimaal kunnen benutten. Onze leerlingen zijn bereid om remediering te volgen om achterstanden in te halen en hiaten in kennis, inzicht en vaardigheden bij te werken.

Ze ontwikkelen een degelijke studiemethode en evolueren tot personen met een brede interesse.

Om diezelfde reden hecht het GO! KLA veel belang aan het ontwikkelen van volgende attitudes: orde, stiptheid, eerlijkheid en zorg voor materiaal, correct taalgebruik en actieve betrokkenheid bij het klasgebeuren.

Naast deze visie op de studiehouding van onze leerlingen, streeft het GO! KLA ook naar de ontwikkeling van de volledige persoonlijkheid van haar leerlingen. Het is dan ook van belang dat leerlingen open kunnen communiceren en vlot kunnen samenwerken. Respectvol omgaan met iedereen vinden we vanzelfsprekend.

Forest Trees
bottom of page