STEM-project: Cre@te!t

Logo Cre@te!T

Hou je van computerspelletjes maken, programmeren, beeldbewerking en muziek bewerken? Dan is Cre@te!T beslist iets voor jou.

Cre@te!T organiseert gratis workshops voor kinderen en jongeren tussen de 7 en 18 jaar. Cre@te!T wordt gegeven door vrijwilligers die je helpen zelfstandig je eigen creatie vorm te geven. Ouders zijn ook welkom. Kinderen onder 12 jaar moeten altijd vergezeld zijn door een volwassene.

Creëer zelf je eigen games, leer, ontdek, Cre@te!T.

Let op: Plaatsen zijn beperkt.

Waar: Koninklijk lyceum Antwerpen (KLA)
Hertoginstraat 17, 2018 Antwerpen in lokaal 365.

De volgende workshop gaat door op woensdag 3 mei 2017.
Volgende workshops gaan altijd door op de 1e woensdag van de maand, telkens van 13.00 uur tot 15.00 uur (behalve in december, juni, juli en augustus).
Inschrijven kan via deze link!

Indien u nog verdere vragen heeft, kan u contact opnemen via communicatie@kla.be.

Hopelijk tot dan!

Lid van STEM
Drukwerk

De STEM-academie kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. STEM verwijst naar Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (ingenieursvak) en Mathematics (wiskunde).

Met het STEM-actieplan wil de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor exacte wetenschap en techniek in vrijetijdsverband stimuleren. Zo hoopt men meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector. Eén van de concrete acties in het STEM-actieplan is de oprichting van de STEM-academie. In de STEM-academie worden de organisatoren van buitenschoolse STEM-activiteiten verzameld. Het huidige aanbod is reeds velerlei en breidt nog steeds uit.

De STEM-academie wordt gecoördineerd door Technopolis®. Door al deze buitenschoolse STEM-activiteiten te bundelen op de portaalsite www.stem-academie.be worden een groter publiek en meer potentiële deelnemers bereikt. Daarnaast probeert de STEM-academie nieuwe activiteiten op te starten, zodat nog meer kinderen kunnen deelnemen aan een STEM-activiteit in hun regio.